NOTIS PENUTUPAN JALAN

NOTIS PENUTUPAN JALAN

JABATAN KERJA RAYA DAERAH KULIM/BANDAR BAHARU

NOTIS PENUTUPAN LORONG SEHALA BAGI JALAN (K120) JALAN PERSIMPANGAN KELADI KULIM, KEDAH BAGI KERJA-KERJA PENYELENGARAAN JALAN
Adalah dimaklumkan Jalan Persimpangan Keladi (K120) akan di tutup sehala sementara pada 09 SEPTEMBER 2023 (SABTU) JAM 9.00 pagi hingga 5.00 petang. Penutupan jalan adalah disebabkan kerja-kerja penyelengaraan dan pembaikan jalan ini.
Bersama ini disertakan lakaran penutupan jalan sementara ini dan jalan lencongan alternatif untuk rujukan dan makluman semua pihak. Para pengguna jalanraya diminta merancang perjalanan dan menggunakan jalan lencongan alternatif tersebut.
Adalah diharapkan agar semua pengguna jalan raya mematuhi arahan papan tanda yang disediakan demi keselamatan bersama.
Kerjasama sepenuhnya daripada semua pengguna jalan raya amatlah diharapkan. Untuk maklumat lanjut, boleh berhubung dengan Pejabat JKR Daerah Kulim/Bandar Baharu, Kedah di talian 04-4904040 dan faks 04-4907950.
Disediakan oleh:
Jabatan Kerja Raya

Daerah Kulim/Bandar Baharu

05 September 2023

10.00 pagi