Jabatan

Profil

JKR Daerah Padang  Terap / Pokok Sena telah ditubuhkan pada tahun 1 Januari 2017 setelah pemecahan JKR Daerah Kota Setar / Padang Terap. Pentadbirannya adalah terdiri daripada gabungan Daerah Padang Terap dan Daerah Pokok Sena. Lokasi Pejabat Pentadbiran adalah terletak di Kuala Nerang, Kedah.

Keluasan Daerah :

1) Padang Terap = 1,357.0 km2

2) Pokok Sena    = 240.0 km2

 

JUMLAH KESELURUHAN = 1,597.0 km2