Jabatan

Profil

 

 

Fungsi

FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 1. Mengurus hal ehwal pentadbiran.
 2. Mengurus hal ehwal maklumat dan pembangunan personal kakitangan.
 3. Mengurus hal ehwal kewangan dan perbelanjaan peruntukan kerajaan.
 4. Penyediaan laporan-laporan berkaitan.

FUNGSI BAHAGIAN BANGUNAN

 1. Merancang, melaksana dan menyelia projek-projek bangunan negeri dan persekutuan.
 2. Merancang, melaksana dan menyenggara bangunan-bangunan negeri dan persekutuan.
 3. Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Jabatan dan Agensi Kerajaan yang memerlukan.
 4. Membantu di dalam penyedian kelengkapan untuk persiapan upacara majlis rasmi.

FUNGSI BAHAGIAN JALAN

 1. Merancang,melaksana dan menyelia projek-projek jalan dan jambatan negeri dan  persekutuan.
 2. Merancang, melaksana dan menyeggara jalan negeri .
 3. Menyelaras dan memproses Pembangunan Tepi Jalan.
 4. Penyediaan laporan-laporan berkaitan.

FUNGSI BAHAGIAN FASILITI

 1. Menerapkan dasar perubahan dan tranformasi terhadap organisasi melalui auditan pentadbiran kontrak dan sumber manusia.
 2. Mengurus dan Menyelaras Sistem Pengurusan Bersepadu.
 3. Pengurusan sumber manusia, termasuk merancang, mengenal pasti dan melaksana latihan teknikal dan kompetensi sokongan.
 4. Mengurus, mengendali dan memberi khidmat sokongan teknologi maklumat, sumber

FUNGSI BAHAGIAN KONTRAK

 1. Menguruskan dokumen-dokumen berkaitan perolehan kerja Jabatan seperti Dokumen Meja Tender, Sebutharga dan sebagainya.
 2. Urusetia kepada Lembaga Sebutharga Daerah.
 3. Penyedian laporan-laporan berkaitan.