Jabatan

Profil

 • Pengenalan
 • Fungsi

    FUNGSI

 

FUNGSI BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 

 1. Mengurus hal ehwal pentadbiran.
 2. Mengurus hal ehwal maklumat dan pembangunan personal kakitangan.
 3. Mengurus hal ehwal kewangan dan perbelanjaan peruntukan kerajaan.
 4. Penyediaan laporan-laporan berkaitan.

 

FUNGSI BAHAGIAN BANGUNAN

 

 1. Merancang, melaksana dan menyelia projek-projek bangunan negeri dan persekutuan.
 2. Merancang, melaksana dan menyenggara bangunan-bangunan negeri dan

persekutuan.

 1. Memberi khidmat nasihat teknikal kepada Jabatan dan Agensi Kerajaan yang

memerlukan.

 1. Membantu di dalam penyedian kelengkapan untuk persiapan upacara majlis rasmi

 

 

FUNGSI BAHAGIAN JALAN

 

 1. Merancang,melaksana dan menyelia projek-projek jalan dan jambatan negeri dan
 2. Merancang, melaksana dan menyeggara jalan negeri .
 3. Menyelaras dan memproses Pembangunan Tepi Jalan.
 4. Penyediaan laporan-laporan berkaitan.

 

FUNGSI BAHAGIAN FASILITI

 

 1. Menerapkan dasar perubahan dan tranformasi terhadap organisasi melalui auditan pentadbiran kontrak dan sumber manusia.
 2. Mengurus dan Menyelaras Sistem Pengurusan Bersepadu.
 3. Pengurusan sumber manusia, termasuk merancang, mengenal pasti dan melaksana latihan teknikal dan kompetensi sokongan.
 4. Mengurus, mengendali dan memberi khidmat sokongan teknologi maklumat, sumber

 

FUNGSI BAHAGIAN KONTRAK

 

  1. Menguruskan dokumen-dokumen berkaitan perolehan kerja Jabatan seperti Dokumen Meja Tender, Sebutharga dan sebagainya.
  2. Urusetia kepada Lembaga Sebutharga Daerah.
  3. Penyedian laporan-laporan berkaitan.

Bagi mencapai hasrat negara di dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat, JKR menzahirkanya melalui visi dan misi jabatan ini iaitu:

 

Visi

Kami akan menjadi pemberi perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan di dalam bidang pengurusan aset, pengurusan projek dan perkhidmatan kejuruteraan demi pembangunan infrastruktur negara melalui modal insan yang kreatif dan inovatif serta teknologi terkini.

Misi

JKR menyumbang kepada pembangunan negara melalui :

 • Membantu pelanggan dalam menyampaikan hasil polisi dan perkhidmatan melalui kerjasama rakan kongsi strategik
 • Pemiawaian proses-proses dan sistem demi penyampaian hasil yang konsisten
 • Menyediakan pengurusan aset dan projek yang berkesan dan inovatif
 • Memperkasa kompetensi kejuruteraan sedia ada
 • Membangunkan modal insan dan kompetensi-kompetensi baru
 • Berpegang teguh kepada integriti dalam menyampaikan perkhidmatan
 • Membina hubungan yang harmoni dengan komuniti
 • Memelihara persekitaran di dalam penyampaian perkhidmatan

 • Pengenalan
 • Fungsi

 • Pengenalan
 • Fungsi