Jabatan

Profil


  • Pengenalan

JKR Daerah Baling diterajui oleh seorang Jurutera Daerah iaitu Ir. Asrul Effendi Bin Jamlus. Beliau mula berkhidmat di JKR Daerah Baling bermula pada 01 Jun 2020. Beliau dibantu oleh 3 orang Jurutera iaitu, Jurutera Bangunan, Jurutera Jalan dan Jurutera Fasiliti . Untuk makluman, JKR Daerah Baling mempunyai 61 Pegawai dan Kakitangan dari Kumpulan Pengurusan Professional dan Sokongan yang terdiri daripada kakitangan negeri dan persekutuan.JKR Daerah Baling terdapat 3 pecahan kawasan kecil iaitu Kuala Ketil, Kupang, dan Bayu.