𝐒𝐄𝐋𝐀𝐌𝐀𝐓 𝐇𝐀𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐄𝐏𝐀𝐕𝐀𝐋𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 12 NOVEMBER 2023

𝐒𝐄𝐋𝐀𝐌𝐀𝐓 𝐇𝐀𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐄𝐏𝐀𝐕𝐀𝐋𝐈 𝟐𝟎𝟐𝟑 – 12 NOVEMBER 2023

.
𝖲𝖾𝗅𝖺𝗆𝖺𝗍 𝗆𝖾𝗇𝗒𝖺𝗆𝖻𝗎𝗍 𝖧𝖺𝗋𝗂 𝖣𝖾𝖾𝗉𝖺𝗏𝖺𝗅𝗂 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 𝗌𝖾𝗆𝗎𝖺 𝗉𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇𝗎𝗍 𝖺𝗀𝖺𝗆𝖺 𝖧𝗂𝗇𝖽𝗎.
𝖲𝖾𝗅𝖺𝗆𝖺𝗍 𝖻𝖾𝗋𝖼𝗎𝗍𝗂 𝖽𝖺𝗇 𝗉𝗎𝗅𝖺𝗇𝗀 𝗄𝖾 𝗄𝖺𝗆𝗉𝗎𝗇𝗀 𝗁𝖺𝗅𝖺𝗆𝖺𝗇. 𝖱𝖺𝗇𝖼𝖺𝗇𝗀 𝗉𝖾𝗋𝗃𝖺𝗅𝖺𝗇𝖺𝗇 𝖺𝗇𝖽𝖺 𝖺𝗀𝖺𝗋 𝗅𝖾𝖻𝗂𝗁 𝗅𝖺𝗇𝖼𝖺𝗋 𝖽𝖺𝗇 𝗌𝖾𝗅𝖺𝗆𝖺𝗍.
.
𝗗𝗲𝗲𝗽𝗮𝘃𝗮𝗹𝗶 𝗩𝗮𝗹𝘁𝘂𝗸𝗮𝗹
.
.
.
–   12 NOVEMBER 2023