𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚-𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐥𝐞𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐩𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐧, 𝐛𝐚𝐡𝐮 𝐣𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐢𝐧-𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧 – 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐦𝐩𝐚𝐦/𝐆𝐚𝐣𝐚𝐡 𝐏𝐮𝐭𝐢𝐡 (𝐊𝟏𝟕)

𝐊𝐞𝐫𝐣𝐚-𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐥𝐞𝐧𝐠𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐩𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚𝐧, 𝐛𝐚𝐡𝐮 𝐣𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐢𝐧-𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐤𝐞𝐫𝐣𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧 – 𝐉𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐦𝐩𝐚𝐦/𝐆𝐚𝐣𝐚𝐡 𝐏𝐮𝐭𝐢𝐡 (𝐊𝟏𝟕)

.

Kerja-kerja selenggaraan perparitan masih lagi sedang giat dilaksanakan di tapak bina. Mohon semua pengguna jalanraya untuk mematuhi arahan papan tanda yang disediakan.
Diharapkan juga dengan naiktaraf kemudahan infrastruktur ini sedikit sebanyak membantu memberi keselesaan pada penduduk setempat serta memberi impak positif pada semua pengguna jalan raya.
.