𝐊𝐄𝐑𝐉𝐀 𝐏𝐄𝐍𝐘𝐄𝐋𝐄𝐍𝐆𝐆𝐀𝐑𝐀𝐀𝐍 𝐋𝐎𝐍𝐆𝐊𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐈 𝐅𝐄𝐋𝐃𝐀 𝐒𝐔𝐍𝐆𝐀𝐈 𝐓𝐈𝐀𝐍𝐆, 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐀𝐍𝐆

𝐊𝐄𝐑𝐉𝐀 𝐏𝐄𝐍𝐘𝐄𝐋𝐄𝐍𝐆𝐆𝐀𝐑𝐀𝐀𝐍 𝐋𝐎𝐍𝐆𝐊𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐈 𝐅𝐄𝐋𝐃𝐀 𝐒𝐔𝐍𝐆𝐀𝐈 𝐓𝐈𝐀𝐍𝐆, 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐀𝐍𝐆

.

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Sediada Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Dengannya Di Lorong 26, Block B8, Di Felda Sungai Tiang, Pendang Kedah Darul Aman.
Kerja-kerja naiktaraf masih dalam peringkat pembinaan. Diharapkan dengan kemudahan infrastruktur yang dibina ini sedikit sebanyak dapat membantu memberi keselesaan kepada penduduk setempat serta memberi impak yang positif kepada rakyat di Pendang.
.
Kerja-kerja pembinaan dikawal selia oleh Bahagian Senggara Fasiliti, JKR Daerah Pendang
.